Monthly Archives: October 2014

Atenista Sa Dilim

10.03.2014 —- Doon sa ikatlong palapag, madilim, mainit, maalinsangan, masaya. Doon kita unang nakilala. ¬†Doon sa ikatlong palapag, una tayong nagkausap, kahit madaming humihila sa dilim, nakapag-usap tayo kahit ilang saglit lang. Minsan¬†lalapit ka, minsan lalapit ako. Doon sa ikatlong … Continue reading

Posted in Advocacy | Leave a comment